Pedagogisk ansatte 2022/23

Bilde

Navn

Stilling

Kontakt

 

 

Martin Sebastian Aasen

I permisjon

martin.sebastian.aasen@faerder.kommune.no
 

 

 

Martin Teddy Bjørn

Kontaktlærer 10F

martin.teddy.bjorn@faerder.kommune.no

 

 

Morten Livang Andersen

I permisjon

Morten.Livang.Andersen@faerder.kommune.no

 

Hege Antonsen

 

Kontaktlærer
9C
hege.antonsen@faerder.kommune.no

 

 

Trine Elisabeth Andersen

Kontaktlærer
9E

trine.elisabeth.andersen@faerder.kommune.no
 

 

 

 

Cecilie Arntzen

 

Faglærer

cecilie.arntzen@faerder.kommune.no

 

 

 

Heidi Virik Brubakken

 

Kontaktlærer
10D

Heidi.Virik.Brubakken@faerder.kommune.no

 

 

Camilla Bryn

Kontaktlærer
10C

camilla.bryn@faerder.kommune.no
 

 

 

Ingunn Marie Bråten

Kontaktlærer
8F 

Ingunn.Marie.Braten@faerder.kommune.no
 

 

 

Rannveig Borvik Bærland

Faglærer
Daglig leder på Broen

rannveig.borvik.berland@faerder.kommune.no
 

Christoffer Dreyer Faglærer christoffer.dreyer@faerder.kommune.no

 

 

Daniel Eckhardt

Kontaktlærer 
8A
Kontaktlærer for elevrådet

daniel.eckhardt@faerder.kommune.no
 

 

 

Mathias Elmer

Fagarbeider 

mathias.elmer@faerder.kommune.no
 

 

 

Thrine Skaugerud Enge

Fagarbeider

Thrine.Skaugerud.Enge@faerder.kommune.no

 

 

Mari Eriksrød

 

Kontaktlærer 9C

Mari.Eriksrod@faerder.kommune.no

 

 

Gry Evensen

Kontaktlærer
10E 

gry.evensen@faerder.kommune.no
 

 

 

Ingrid Fevang

Kontaktlærer 
9B

ingrid.fevang@faerder.kommune.no
 

 

 

Marisa Ravn

Kontaktlærer
8B

marisa.ravn@faerder.kommune.no

 

 

Kristian Giæver

Faglærer
Lærer på Borgheim Pluss

kristian.giever@faerder.kommune.no

 

 

Hilde Johanne Hasle Gjermundsen

Service-medarbeider
Leder for elevtjenesten

hilde.johanne.hasle.gjermundsen@faerder.kommune.no

 

 

 

Jeanette Novak Grunnsund

Faglærer Velkomstklassen

Jeanette.Novak.Grunnsund@faerder.kommune.no

 

 

Jeanette Gundersen

Kontaktlærer 
10E

jeanette.gundersen@faerder.kommune.no

 

 

Anders Tørresen Hangård

Kontaktlærer
8F

Anders.Torresen.Hangard@faerder.kommune.no

 

 

Anne Beate Henriksen

Faglærer

anne.beate.henriksen@faerder.kommune.no

 

 

Hilde Henriksen

Kontaktlærer 
9B

hilde.henriksen@faerder.kommune.no
 

 

 

Kristine Henriksen

Kontaktlærer 
9A

kristine.henriksen@faerder.kommune.no
 

 

 

Iselin Catharina Holmen

Kontaktlærer
8D

Iselin.Catharina.Holmen@faerder.kommune.no

 

 

Kristina Hovind

Kontaktlærer 
Velkomstklassen

kristina.hovind@faerder.kommune.no
 

 

 

Eivind Håkestad

Kontaktlærer 8E

 eivind.hakestad@faerder.kommune.no

 

 

Milosz Marian Janicki

Faglærer

milosz.marian.janicki@faerder.kommune.no

 

 

Shefali Kaur Kodial

Faglærer

Shefali.Kaur.Kodial@faerder.kommune.no

 

 

Lars Kristian Landsrød

Kontaktlærer
10C

lars.kristian.landsrod@faerder.kommune.no

 

 

Marit Langlete

Kontaktlærer
8A

marit.langlete@faerder.kommune.no

 

 

Nicholas Lindhjem

Kontaktlærer 
10A
IKT-veileder

nicholas.lindhjem@faerder.kommune.no
 

 

 

Mari Sørhus Lohne

Kontaktlærer 
9d

mari.sorhus.lohne@faerder.kommune.no
 

 

 

Siv Råde

Faglærer

Siv.Raade@faerder.kommune.no
 

 

Bente Irene Martinsen

Kontaktlærer
10F

bente.irene.martinsen@faerder.kommune.no

 

 

Steinar Thorsrud Medalen

Faglærer

steinar.thorsrud.medalen@faerder.kommune.no
 

 

 

Marianne Kleiva

Kontaktlærer 8D

Marianne.Kleiva@faerder.kommune.no
 

 

 

Lasse Monsrud

Kontaktærer Borgheim Pluss

lasse.monsrud@faerder.kommune.no
 

 

 

Martha Murphy

Kontaktlærer
8B 

Martha.Murphy@faerder.kommune.no

 

 

Christin Pettersen

 

 

 

Kontaktlærer 
9D

 christin.pettersen@faerder.kommune.no

Maren Berg Johansen

 

Kontaktlærer 8G  maren.berg.johansen@faerder.kommune.no
Valon Sadiku Faglærer

 

 

 valon.sadiku@faerder.kommune.no

 

 

 

Kristina Nyhus Pettersen

Kontaktlærer
8G

kristina.nyhus.pettersen@faerder.kommune.no

 

 

Gry Tenvik Rahd

Fagarbeider
Borgheim Pluss

gry.tenvik.rahd@faerder.kommune.no

Enrico Sperandio Fagarbeider enrico.sperandio@faerder.kommune.no

 

 

Lars Ring

Faglærer

lars.ring@faerder.kommune.no
 

 

Marianne Ottestad Rød

Faglærer Velkomstklassen

Marianne.Ottestad.Rod@faerder.kommune.no

Andrea Helene Stensvold

Faglærer

andrea.helene.stensvold@faerder.kommune.no

 

 

Trine Lise

Bremnes

 

Faglærer

trine.lise.bremnes@faerder.kommune.no

 

 

Hanne Irene Skogly-Pettersen

Kontaktlærer
9F

Hanne.Irene.Pettersen@faerder.kommune.no

 

 

Kristian Røang Slette

 

Kontaktlærer
8C

kristian.roang.slette@faerder.kommune.no

 

 

Eileen Snørteland

Kontaktlærer 9F

Eileen.Snorteland@faerder.kommune.no

 

 

Karoline Monsrud

Kontaktlærer 9E

karoline.gjerde.monsrud@faerder.kommune.no>

 

 

 

Ragnhild Sundene

Kontaktlærer 
8E

Ragnhild.Sundene@faerder.kommune.no
 

 

 

Birgitte Sørhaug

Fagarbeider

Birgitte.Sorhaug@faerder.kommune.no

 

 

Øyvind Søvde

Kontaktlærer
10B

oyvind.sovde@faerder.kommune.no

 

 

Carina Bakkeskau Varpe

Fagarbeider

Carina.Bakkeskau.Varpe@faerder.kommune.no

 

Magnus Vinnord

Kontaktlærer
8C 


magnus.vinnord@faerder.kommune.no>

 

Gro Bente Bjune-Knutsen Kontaktlærer
10B
gro.bente.bjune-knutsen@faerder.kommune.no
Jannecke Trondsdatter Edh Edland Kontaktlærer 
9A
jannecke.trondsdatter.edh.edland@faerder.kommune.no
Lisa Eikeland Sanna Kontaktlærer
10A
lisa.eikeland.eriksen@faerder.kommune.no

 

Majbritt Aasestrand

Fagarbeider

majbritt.aasestrand@faerder.kommune.no