FAG

 

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Avgangsfag

Norsk

Norsk

Norsk

10. trinn

Matematikk

Matematikk

Matematikk

10. trinn

Engelsk

Engelsk

Engelsk

10. trinn

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Samfunnsfag

10. trinn

KRLE

KRLE

KRLE

10. trinn

Naturfag

Naturfag

Naturfag

10. trinn

Kroppsøving

Kroppsøving

Kroppsøving

10. trinn

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

10. trinn

Fremmedspråk

Fremmedspråk

Fremmedspråk

10. trinn

Kunst og håndverk

 

Kunst og håndverk

10. trinn

 

Mat og helse

 

9. trinn

 

Musikk

Musikk

10.trinn

Valgfag

Valgfag

Valgfag

 

 

Valgfag: elevene får standpunktkarakter hvert år. Elevene kan fortsette med samme valgfag eller velge nytt valgfag neste år.

Det er AMS (administrativ merkantil stab) som regner snittkarakter for valgfag.