Informasjon om Borgheim Nord

Borgheim Nord. Foto. - Klikk for stort bilde
Borgheim Nord er en naturlig del bygget på Borgheim ungdomsskole, men med egen inngang på baksiden av bygget og tilpassede undervisningsarealer for elever som trenger det hele eller deler av skolehverdagen.

Borheim Nord. Foto. - Klikk for stort bilde

Borgheim Nord er en forsterket avdeling med 250% pedagogressurs og 70% assistentressurs fordelt på 6-12 elever. Her undervises det i alle fag etter timeplaner med en lærer i hver time. Borgheim Nord følger skolens timeplaner og de fleste elever har også delte løsninger med både på BN og i sin klasse på Borgheim ungdomsskole.  Eleven vil derfor kunne kombinere skoletilbudet i sin klasse, med å få spesialundervisning i grupper på inntil 5-6 elever så lenge eleven er på avdelingen.

Borheim Nord. Foto. - Klikk for stort bilde

Vi jobber med både praktiske ferdigheter og teoretiske tilnærminger til det pedagogiske opplegget. Elevene får også tilbud om et brødmåltid til lunsj og trenger derfor ikke å ha med matpakke.

Borheim Nord. Foto. - Klikk for stort bilde

Som elev på Borgheim Nord får du god nytte av rammene Borgheim Nord kan tilby, som mindre forhold, tett voksenkontakt, økt struktur og forutsigbarhet, og tett oppfølging.

Elevene på avdelingen har tilgang til et elevrom (inntil 3 personer på et rom) egen PC, grupperom/lite klasserom, fellesareal for sosiale aktiviteter og kjøkken. Elever som ønsker det, bruker også skolens områder utenfor avdelingen.

Borheim Nord. Foto. - Klikk for stort bilde
Borgheim Nord er en kommunal forsterket avdeling, med elever fra hele Færder kommune. Elever som vil søke opptak på Borgheim Nord må ha sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om dette. Søknader sendes til Kristin Storhaug (rektor, Borgheim ungdomsskole) og opptak til Borgheim Nord diskuteres med rektorgruppa i Færder kommune og Kjell Jensen (skolesjef).