Administrasjonen

Rektor

Helle Taranrød Wreen

helle.wreen@faerder.kommune.no

tlf.99710114

SFO-leder

Inspektør

Espen Næss Lund

Inspektør skole

Linda Helen Myrvollen 

linda.helen.myrvollen@faerder.kommune.no 

tlf. 92434050