Pedagogisk ansatte

Skoleåret 2022/2023

 

Trinn Kontaktlærere
1.

Trude Hennum

trude.hennum@faerder.kommune.no

 

Silje Rørstad

silje.rorstad@faerder.kommune.no

2.

Margrethe Beck Heien

margrethe.heien@faerder.kommune.no

 

Asbjørn Tunold

asbjorn.tunold@faerder.kommune.no

3.

Joakim Ellingstad (i permisjon)

joakim.ellingstad@faerder.kommune.no

 

Linn Katrine Hegg Vike

linn.katrine.hegg.vike@faerder.kommune.no

4.

Johnny Kvaale Bjerk

johnny.kvaale.bjerk@faerder.kommune.no

 

Kari Hvitstein

kari.hvitstein@faerder.kommune.no

5.

Janne Lepperød

janne.lepperod@faerder.kommune.no

 

Mathilde Victoria Aagre Johnson

mathilde.victoria.aagre.johnson@faerder.kommune.no

6.

Sølvi Rødland

solvi.rodland@faerder.kommune.no

 

Janniche Hem

janniche.hem@faerder.kommune.no

 

Anine Stousland

anine.stousland@faerder.kommune.no

7.

Gry Gjersøe Holberg

gry.gersoe.holberg@faerder.kommune.no

 

Fredrik Hauge Langlete

fredrik.hauge.langlete@faerder.kommune.no

Pedagoger tilknyttet flere trinn

Kaja Ulfsten

kaja.ulfsten@faerder.kommune.no