COVID-19: Hvor sykt må barnet være for å holdes hjemme fra barnehage og skole?

Høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Vi er tettere sammen og mer innendørs. Smittefaren for Covid-19 øker også i barnehage og på skole.

Korona virus - Klikk for stort bilde 

Foreldre må ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben. At barnet er hjemme, betyr også at det ikke kan leke med andre barn eller gå på fritidsaktiviteter. Det samme gjelder for voksne som er hjemme med symptomer, bortsett fra helt nødvendige ærend. Alle med nyoppståtte symptomer i luftveiene skal være hjemme fra barnehage, skole eller arbeidsplass. Eneste unntaket er at det skal være noe toleranse for bare rennende nese hos ellers friske barn under 10 år. Alle barn med nyoppståtte plager i nese og hals må være hjemme fra barnehage og skole. Barn som har vondt i halsen og eller feber, bør koronatestes. Litt snørr er nok til at barnet nå skal holdes hjemme fra skolen eller barnehagen. 

Mange foreldre kvier seg for å ta med barnet sitt på teststasjon og få den lange pinnen stukket langt bak i de små nesene. Men alle barn med feber bør testes for Covid-19. Hvis man er usikker på symptomene, eller hvis barnet kun har lette symptomer, kan man vente et par dager med testing.  Dette er viktig for å begrense smitten, og derfor er det viktig å ta selv milde symptomer på alvor.

Disse symptomene må foreldre være obs på:

Luftveissymptomer er alle plager som kan skyldes en infeksjon i luftveiene. Vær oppmerksom på følgende symptomer, og særlig hvis det er flere samtidig:

 • rennende nese
 • nysing
 • hosting
 • vond eller sår hals
 • små barn som sutrer, klenger og «har noe på gang»
 • større barn kan også klage over nedsatt smak- og luktesans
 • tungpust
 • feber
 • noen kan ha vondt i magen og diaré

De minste barna kan ikke si at de har vondt

De aller minste barna kan ikke fortelle at de har vondt. Foreldre bør derfor følge med hvis barnet deres mister matlysten, blir slappe, sutrete og klagete. Dette kaller vi nedsatt allmenntilstand. Da skal de ikke gå i barnehagen. Dette gjelder selv om de ikke har feber.

Det er viktig å oppdage smitten fort. Noen barn er snørrete året rundt. De kan fortsette å gå i barnehagen så lenge symptomene ikke er nye eller annerledes, og allmenntilstanden ikke endrer seg. Andre barn kan fortsatt være noe snørrete når de har tilfrisknet fra en infeksjon og vært hjemme noen dager. Hvis de kvikner til og løper rundt, kan de gå i barnehagen. Dette gjelder også skolebarn under 10 år. Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller i SFO hvis de er syke.

Når kan de yngste barna komme tilbake til barnehage og skole?

 • Barn som er symptomfrie.
 • Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon.
 • Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage og skole dersom de er testet og funnet negative for covid-19.
 • Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som nesesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste.
 • Slike symptomer samtidig med god allmenntilstand er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen.
 • Alle som får påvist Covid-19, skal i isolasjon og følges opp av helsetjenesten.

FHI har laget et enkelt skjema for å hjelpe foresatte å vite hva de trenger å gjøre.

Ansatte må også holde seg hjemme

Ansatte med symptomer må også holde seg hjemme fra jobb. Det betyr at det kan være hyppigere bruk av vikarer eller at det vil være andre voksne sammen med barnet ditt enn vanlig.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

Elin Jakobsen                                                                                   Hilde Schjerven

Kommuneoverlege                                                                       virksomhetsdirektør for oppvekst