Informasjon til foresatte 19.03.21

Kjære alle foresatte,

Som dere er godt kjent med, er smittetrykket nå høyt i Færder. På Brattås har vi hittil vært heldige, med kun et smittetilfelle, hvor smittevei var kjent. Ingen har blitt smittet på skolen. Dere fikk i går ettermiddag et informasjonsskriv fra Hilde Schjerven vedrørende situasjonen i Færder. Det ligger også på skolens hjemmeside: https://faerder.kommune.no/brattas-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/koronapandemien-strenge-smitteverntiltak-til-og-med-paske-vi-klarer-det-sammen.58841.aspx

Det er krevende og til tider utfordrende å drive skole på rødt nivå, med tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift, eksempelvis grunnet fravær knyttet til karantene og ventekarantener, og at personalet i minst mulig grad skal bytte kohorter. For å blant annet skape forutsigbarhet, og sikre smittevern i enda større grad kommende uke, vil det bli innført hjemmeskole tre dager for 5.-7.trinn.

5.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen onsdag og torsdag.

6.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen tirsdag og torsdag.

7.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen mandag og onsdag.

Er der elever som av ulike årsaker er i behov av oppfølging på skolen, legger vi til rette for det.

Mer informasjon vedr. det enkelte trinn, kommer fra kontaktlærerne.

De yngste og mest sårbare elevene våre, elevene på 1.- 4. trinn, og gr. 10, har undervisning på skolen alle dager, med størst mulig grad av uteskole.

SFO opprettholder normal åpningstid.

Utdanningsforbundet og FAU-leder Heidi S. Barvik har være med i prosessen knyttet til drøftinger i forkant av beslutningene rundt organiseringen av kommende uke, sammen med ledelsen. Heidi melder fra FAU om at det er flere foresatte som er bekymret og engstelige i disse dager, grunnet det høye smittetrykket i Færder kommune nå. Enkelte har ytret ønske om å stenge skolen. Det har ikke skolen på nåværende tidspunkt mulighet til å gjøre. Det er heller ikke anbefalt av FHI. Vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å ivareta smittevern, og  legge til rette for at skolen skal være en så trygg arena som mulig. Samtidig har vi stor respekt og forståelse for at situasjonen vi er inne i, for mange oppleves som utrygg.

Er det noe dere lurer på, eller bekymrer dere for, ta kontakt med oss.

Jeg må samtidig benytte anledningen til å berømme arbeidet som gjøres i FAU. Vi setter pris på å ha så engasjerte, løsningsorienterte og positive foresatte å samarbeide med. Det betyr utrolig mye. Sammen er vi sterke!

Vi har fått noen tilbakemeldinger på at kun en av foresatte mottar skolesms. Ønsker dere begge å motta, ta kontakt med AMS på tlf: 409 11 500.

Det er forespeilet at en ny smitteveileder for skole vil komme til uken.

Endringer knyttet til situasjonen kan som kjent komme på kort varsel.  

Vi skal komme oss gjennom dette sammen! Ta godt vare på hverandre, og gi de du kan gode klemmer <3

Ønsker dere alle en fin helg!

 

Varme hilsener fra Helle Wreen, rektor