Kjære alle foresatte ved Brattås skole 31.07.21

Informasjon vedrørende oppstart av SFO og skole, skoleåret 2021-22.
 

Kjære alle foresatte ved Brattås skole,

Håper dere har hatt en fin sommer!

Nå nærmer vi oss oppstart av SFO skoleåret 2021-22.
Jeg vil minne om at SFO har planleggingsdag mandag 02.08 og 16.08, og da holder stengt. Første åpningsdag er tirsdag 03.08.

Av hensyn til usikkerhet knyttet til smittenivået etter ferieavvikling, fortsetter vi i Færder kommune på gult nivå i trafikklysmodellen i barnehage og skolefritidsordning fram mot skolestart 18. august.
Det innebærer organisering i denne perioden, i kohorter tilnærmet klassestørrelse, inntil ca. 25 barn. Våre åpningstider er som normalt 07:15- 16:45.

Foresatte kan følge barna fra 2.- 4. trinn inn i skolegården. Ved behov for å komme inn i skolebygget, må det gjøres avtale med Espen Næss Lund, leder for SFO.

For våre å ivareta våre nye førsteklassinger og sikre en trygg start, kan en forelder følge barnet. Av smittevernhensyn ber vi om at dere holder god avstand, og bruker munnbind inne i bygget.
Se også tidligere utsendt informasjon: https://faerder.kommune.no/brattas-skole/sfo/nyheter-fra-sfo/informasjon-foresatte-nye-1-trinn.62869.aspx. Mer informasjon vedrørende oppstartsukene  kommer 02.08, fra leder for SFO.

Til skolestart 18.08, møter 2.-7. trinn kl. 09:00,og 1.trinn kl.10:00 i skolegården.
Mer informasjon om oppstart av skoleåret, samt hvilket smittevernnivå vi skal forholde oss til, kommer når føringene kommer fra sentralt hold, nær skolestart. 

Vi ser frem til å samarbeide om et nytt og spennende år!

Vennlig hilsen Helle Wreen, rektor