Sikker skoleskyss

Trygg trafikk har utarbeidet brosjyren "Sikker skoleskyss- informasjon til busselskaper, sjåfører, skoler og foreldre". Vi anbefaler alle foresatte om å lese og gjøre seg kjent med innholdet i brosjyren. Brosjyren finner dere ved å trykke her.