Ungdata Junior- undersøkelsen i Færder 2021 (5.-7.trinn)

I 2021 gjennomføres Ungdata Junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.-7.klasse. For å gi et godt bilde av situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9-12. 

I det vedlagte informasjonsskirvet kan du lese mer om formålet med undersøkelsen, hva elevene blir spurt om og hvordan den gjennomføres (deriblant personvern, frivillig deltakelse og beredskap i form av skolehelsetjenesten). 

Det enkelte trinn informerer på sine ukebrev når de har planlagt å gjennomføre undersøkelsen.

Informasjon til foresatte og barn om ungdataundersøkelsen (PDF, 121 kB)