Nasjonal rammeplan og plan for kvalitetsutvikling ved Brattås skole

På Brattås skole er vi opptatt av helhet og sammenheng i barnas hverdag. Lenken under kobler til .pdf-filen "Plan for kvalitetsutvikling 2022/23". Planen er under kontinuerlig revidering gjennom skoleåret. 

Under er det også lenket til Nasjonal rammeplan for SFO som er en førende forskrift for arbeidet i SFO nasjonalt, gjeldende fra 01.08.21. 

Plan for kvalitetsutvikling 2022/23 (PDF, 443 kB)

Ny Nasjonal rammeplan - SFO