Vinterferien nærmer seg sakte, men sikkert. Husk påmeldingsfrist 23.01.

Kost opprettholdes på Brattås SFO, selv om vi pt. befinner oss på gult nivå i smittevernveilederen. 

Videre følger kort informasjon om videreføring av gult nivå ved oppstart i SFO 2022. 

Vi ønsker å gjøre et par presiseringer ifbm. endringen til gult nivå som ble gjort 16.12.21. 

Det bes om at foresatte benytter munnbind ved levering og henting i SFO på Brattås skole. 

Adventstiden har tatt med seg det første snøfallet og hyggelig stemning. 

Påmelding til turdag 25.11.

Timeplanfunksjonen fungerer nå som den skal. 

Høstens farger på Brattås SFO. 

Det er nå mulig å avhente gjenglemt tøy som ikke er merket.