Mange har meldt seg av/på til dagene i juleferien (21.-23. desember), men vi mangler fremdeles noen. 

Her kommer et par obligatoriske påminnelser om tøy og mat. 

Fristen nærmer seg for påmelding til juleferien. 

Varme og tørre barn har det triveligere på tur!

Det er nå mulig å nå oss på to nye numre tilknyttet våre kohorter. 

Det er utarbeidet tre flotte asfaltmalinger i skolegården som legger til rette for morsom og kreativ læring. 

Vi tar utgangspunkt i turdager mandag og torsdag i uke 41, men tar forbehold om endringer pga. ustabil værmelding. 

SFO gjennomfører temadager i høstferien med variert og sosialt fokus. 

Det vil være noe tungtransport og støy på skolens område i uke 41 ifbm. utbedring av skolebygget. 

Mange har vært flinke til å legge inn timeplaner i IST Direkte, men vi mangler noen.