Skoleskyss for Brattås skole

I juni 2022 ble det vedtatt nye retningslinjer til særlig farlig eller vanskelig skolevei for alle skoleveiene i kommunen. Skoleadministrasjonen har i samarbeid med drift- og anleggsseksjonen gjort vurderinger av skolevei under fire kilometer som om tar utgangspunkt i fartsgrense, trafikktetthet, tilrettelegging for fotgjengere, bredde på veien, sikt, gangfelt, belysning og veikryss.

Dette har medført at det er flere som tilhører Brattås skole har fått en endring i retten på gratis skoleskyss i år.

Nå gjelder disse retningslinjene for elever ved Brattås:

Følgende skoleveier under fire kilometer til barneskole , klassifiseres som særlig trafikkfarlige for elever 1-4 trinn og gir rett til gratis helårs skyss:

  • Tenvikveien sør, fra Tenvik til Snarrønningen
  • Tenvikveien nord, fra Snarrønningen til Stangeby (Kirkeveien)
  • Strengsdalveien, fra Strengsdalveien 181 til Torødveien

 

Følgende veier under fire kilometer som til barneskole, klassifiseres som særlig farlig på vintertid for barn som går i 5-7 trinn og gir rett på gratis vinterskyss:

  • Tenvikveien sør, fra Tenvik til Snarrønningen
  • Tenvikveien nord, fra Snarrønningen til Stangeby (Kirkeveien)

 

Link til hele saken her: https://faerder.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022016582&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=4724&