SkoleSMS

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 07 (anbefales lagret som "Føynland SkoleSMS").

Eksempel: "5 Anja er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir videresendt til kontaktlærer for 5.trinn.

SMS til SFO:
Send sfo [melding] til 594 44 207
Eksempel: "sfo Anja blir med Janne hjem i dag."