1. skoledag for 1. trinn mandag 17. august kl. 0900

Mandag 17. august kl 09.00 starter årets 1. trinn på skolen. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Føynland!

Vi starter med opprop av elevene utenfor inngangen til SFO/klasserommene til 1. trinn. Deretter vil lærerne og elevene gå inn til klasserommene og starte skoledagen. Det blir normal lengde på skoledagen. Elevene må ha med seg mat og drikke. På mandager slutter 1. trinn kl. 14.00  på skolen. Etter det vil SFO gå som normalt for de elevene som har plass der. 

På grunn av begrenset parkeringsplass ved skolen oppfordres alle som har mulighet til å gå eller sykle fremfor å bruke bil.

Velkommen!

Følgende smitteverntiltak gjelder for første skoledag:

- Inntil to voksne kan følge hver elev til skolestarten.

- De eldre elevene begynner kl. 0830. For å unngå at flere personer enn nødvendig oppholder seg på skolen rundt den tiden, ber vi om at 1.klassingene og foreldre først møter opp etter kl. 0845.

- Hold avstand til personer som ikke tilhører din husstand, minst 1 meter. 

- Unngå håndhilsing

- Personer som er syke, både voksne og barn, skal holde seg hjemme og ikke møte på skolen selv om det er første skoledag. 

- Det vil være vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand dersom alle foreldre går inn i garderoben eller klasserommene samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at foreldre kun blir med inn i skolebygget i tilfellene hvor det er nødvendig for barnets trygghet.