Desember på Føynland skole

Julegrantenningen 1. søndag i advent er avlyst:

FAU har pleid å arrangere julegrantenning her på skolen 1. søndag i advent. I år er det ikke mulig å samle små og store til et slikt arrangement. Derfor er det tradisjonelle arrangementet med nissetog og julegrantenning avlyst. Likevel, juletre er bestilt og vil lyse opp skoletunet i desember.   

Skolegudstjenesten er avlyst:

I år vil det heller ikke bli arrangert skolegudstjeneste i Husøy kirken. Smittevernhensyn gjør det vanskelig å samle elevene på tvers av trinn. Husøy kirke er for liten til at dette kan gjøres på en trygg måte. Derfor velger vi i år å avlyse skolegudstjenesten.

Grøtfest:

Skolen har lang tradisjon med å samle elevene til en felles grøtfest i desember. Grøtfest blir det i år også, men denne gangen vil det skje trinnvis. Planen er at dette skal skje torsdag 17.desember. Mer informasjon kommer på ukeplanene. Elevene må gjerne ta på nisselue denne dagen.

Siste skoledag

Fredag 18. desember er siste skoledag før juleferien. Denne dagen slutter elevene på skolen kl. 1200. For elever med SFO-plass, blir det ordinært SFO-tilbud fra kl.1200.

I år blir det ingen fellessamling i gymsalen siste skoledag, men avslutninger på hvert trinn. Det planlegges også for å at man trinnvis samles i skoletunet for å gå rundt juletreet og synge de mest kjente julesangene. Trinnene vil gi nærmere informasjon i sine ukeplaner om hvordan de organiserer siste skoledag før jul.

SFO i juleferien:

SFO holder stengt fra og med torsdag 24.desember og åpner igjen til vanlig tid mandag 4. januar.  

Skolestart i 2021:

Første skoledag i 2021 er mandag 4. januar. Elevene starter til vanlig tid.