Elevundersøkelsen høsten 2022

I løpet av november og desember vil elevene på 5., 6. og 7. tr gjennomføre elevundersøkelsen.  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Spørsmål omhandler følgende tema:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Vedlagt ligger to infoskriv, et rettet mot elevene og et til foresatte:

elevundersokelsen-info-elever-5-10trinn-2022_bm (PDF, 81 kB)

elevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm (PDF, 104 kB)