Færder kommune vaksinerer ungdom 12 - 15 år i uke 37

Koronavaksine. Foto. - Klikk for stort bildeInformasjon om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år i Færder kommune:

  • Færder kommune vaksinerer ungdom 12-15 år i Wilhelmsenhallen på følgende tidspunkter:
     
  • tirsdag 14.september fra kl 15.00
  • onsdag 15.september fra kl 10.30
     
  • Elevene vaksineres klassevis og tidspunkt sendes på skole-SMS og e-post.
  • Samtykkeskjema fra foresatte må tas med til vaksineringen.
  • Ønskes det ikke vaksine? Gi beskjed på epost til: vaksine@faerder.kommune.no

Bakgrunn

Regjeringen har sammen med Folkehelseinstituttet besluttet å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen, slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC (en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon).

Det er vaksinen fra Pfizer (Comirnaty fra BioNTech) som tilbys de mellom 12-15 år, da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Koronavaksinen er godkjent fra 12 år og oppover. Kommunen vil også etablere systemer for å kunne innkalle barn født i 2009 til vaksinasjon, når de har fylt 12 år. Dette kan ta noe lengre tid å få på plass.

En vaksinedose i denne omgang

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, og en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. I tillegg er det beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt), etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående, slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering er at tilbudet om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap.

Husk samtykke!

Koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Det er foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

Samtykkeskjema og egenerklæring finner du her (PDF, 362 kB)

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått covid-19-infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Les mer om Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon av barn og unge 12 til 15 år her

Koronavaksine for ungdom 12–15 år - Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19