Fritid Færder: Gratis aktiviteter i sommerferien 2023

I år arrangerer Fritid Færder ekstra mange ulike aktiviteter for barn og ungdom i sommerferien. Alle aktivitetene er gratis. Påmeldingsfristen er 11. juni. Les mer om de ulike aktivitetene ved å klikke på de.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 11. juni.

Meld deg på her!

Har du spørsmål angående en påmelding, kan du ta kontakt med Lene Ingdal. E-post: lene.ingdal@faerder.kommune.no

Viktig informasjon vedrørende alle våre aktiviteter

På alle aktiviteter er det med ledere fra Færder kommune. Tilbudene gjelder kun for barn, unge og familier med bostedsadresse og/eller skoleplass i Færder kommune. Alle aktiviteter er åpne for alle innenfor den aldersrammen som er gitt. Det er begrenset antall plasser på alle aktiviteter.

Fritid Færder tildeler som hovedregel plassene ved hjelp av loddtrekning. Noen få plasser er reservert. Alle som søker plass vil få tilsendt svarbrev på e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Svarbrev sendes ut fra onsdag 15. juni for aktivitetene som finner sted i uke 25. Svar til senere aktiviteter kommer fredag 17. juni eller fortløpende ved ledige plasser.

PS! Det er viktig at du sjekker søppelpost/spam i e-postkontoen din dersom du ikke mottar svar på din påmelding.

  • Forbehold om endringer
  • Søknadsfrister er endelige
  • Påmelding er bindende

Lån gratis utstyr

Trenger du å låne utstyr i sommer? Ta kontakt med BUA Færder. BUA er et nasjonalt nettverk som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. I BUA Færder får alle lov til å låne utstyr!