Samtykkeskjema ved utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse

Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra kriseledelsen. Jodtabletter er lagret og klargjort for videre distribusjon, ved alle offentlige barneskoler i kommunen.

For å vite om vi kan dele ut jod tablett til ditt barn ved en eventuell atomhendelse, trenger vi å innhente samtykke fra foresatte i forkant. Skolen sender derfor hjem et samtykkeskjema i ranselposten. Fint om dette kan returneres så raskt som mulig.

Se vedlegg: Utdeling av jodtabletter_samtykkeskjema (PDF, 106 kB)