Skøytebane på "Solsiden"

I samarbeid med FAU er det nå laget en skøytebane på grusbanen.

Isen er kanskje ikke av olympisk kvalitet, men vi håper den likevel kan være til glede. Det er satt opp flombelysning. Lyset slås på ved å benytte bryteren på veggen på skolebygget. Trykk på bryteren og lyset lyser i to timer. (Se bilde for plassering)

I skoletiden gjelder følgende regler: 

- Man må bruke hjelm når man går på skøyter

- Bare personer med skøyter på beina kan oppholde seg ute på isen. 

- Banen er ikke så stor. Man kan derfor ikke spille ishockey i friminuttene.

- Ishockey kan spilles når det er voksne tilstede som organiserer aktiviteten på isen, f.eks i gymtimer og på SFO.

- Vis hensyn til hverandre!