Varsling og informasjonsmøte om planarbeidet: Ekeneskrysset

Varsel om planoppstart. Detaljregulering fv. 309 Ekeneskrysset, plan ID 2014006. I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 varsles det oppstart av arbeid med videreføring av detaljreguleringsplan for ombygging av Ekeneskrysset i Færder kommune. Det vises til kommunestyrets vedtak 06.04.2022 (KS-sak 034/22).

Se hele saken: Ekeneskrysset – Detaljregulering nr. 2014006 – Varsel om planoppstart

Informasjon om planarbeidet

Det vil bli avholdt åpen kontordag på Føynland skole, Kalvetangveien 1, 3132 Husøysund, 21. juni 2022 kl. 18:00–20:00. Her vil det bli anledning til å komme med innspill og stille spørsmål til planarbeidet.

 

Uttalelse til planoppstart

Uttalelse til planoppstart sendes innen 25.juli 2022. For å lese dokumenter og gi uttalelse: Ekeneskrysset – Detaljregulering nr. 2014006 – Varsel om planoppstart

Trykk på ”Send uttalelse”- knappen i Digital plandialog (link på samme side) for å sende uttalelse til kommunen. Alternativt kan du sende til Færder kommune, Postboks 250, 3163 Nøtterøy eller på e-post: postmottak@faerder.kommune.no. Kopi av merknad sendes til til post@vtfk.no som merkes 22/16757.

Dokumentene er også tilgjengelige ved Teknikk og miljø på Gipø Øst, Hjemsengveien 7, 3140 Nøtterøy.

Eventuelle uttalelser til planarbeidet vil bli vurdert og kommentert i saksfremstillingen til neste behandling av planen i hovedutvalg for kommunalteknikk. Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den enkelte som avgir uttalelse i saken.