Velkommen til et nytt skoleår ved Føynland skole

1.august 2020 trådte de nye nasjonale læreplanene i kraft i form av Fagfornyelsen.

Det innebærer at Føynland skole har fått nye førende planer for hvordan vi skal tilrettelegge for læring for elevene. Det nye læreplanverket styrer innholdet i opplæringen ved Føynland skole. Lærerne ved skolen har allerede trent på, og gjort seg godt kjent med, de nye læreplanene. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette! Dere er også velkomne til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål knyttet til de nye læreplanene. Dere kan lese mer om Fagfornyelsen her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket

Smittevernregler vil prege skolen også etter sommerferien.

Vi er på “gul beredskap” og Føynland skole har rutiner som følger nasjonale smittevernveiledere. På skolens hjemmeside finnes det et eget skriv med flere detaljer som vi ber foresatte sette seg inn i. Rutiner og organisering vil kunne bli endret underveis. 

Trygge og gode læringsmiljøer er viktig for oss ved Føynland skole. Vi ønsker raskt en dialog med elever og foresatte hvis elever opplever å ikke ha det bra på skolen. Ta kontakt!

Velkommen til skolestart mandag 17.august.

2.-7.trinn begynner kl.08:30. Møt opp ved den inngangen trinnet ditt skal bruke. Lærerne vil være ute i skolegården og ta deg i mot. Vi gleder oss til å treffe deg igjen!

For 1.trinn er det oppmøte i skolegården kl.0900 . Elevene vil bli ropt opp en og en de går inn til klasserommene sammen med lærerne og assistentene. Det vil ikke bli håndhilsing denne dagen. For 1.trinn varer skoledagen til kl.1400. SFO er åpent som vanlig frem til kl.1645 denne dagen. 

Velkommen alle sammen!