Velkommen til foreldremøter høsten 2020

Selv om mye informasjon kan sendes ut skriftlig er det likevel viktig at foreldre og skolen møtes jevnlig. Dette har betydning relasjonen og samarbeidet mellom hjem og skole, og foreldrene i mellom. Vi ønsker derfor å arrangere foreldremøter for alle trinn denne høsten. 

1. trinn: Tirsdag 25. august kl. 1800

2. trinn: Torsdag 3. september kl. 1800

3. trinn: Tirsdag 8. september kl.1800

4. trinn: Torsdag 27. august kl.1800

5. trinn: Mandag 31. august kl.1800

6. trinn: Tirsdag 1. september kl.1800

7. trinn: Onsdag 2. september kl.1800

Følgende smittevernregler gjelder for høstens foreldremøter:

  • Bare friske personer skal møte. Er du syk, i karantene eller har symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. Følg de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 
  • Hver eleven er representert med en foresatt. (Hvis det er nødvendig kan evt begge møte. Avtal dette med lærerne på trinnet)     
  • Lærerne vil be om påmelding via mobilskole i forkant av møtet slik at vi kan møblere lokalet  forhold til det antall personer som skal delta.
  • Vi vil føre liste over hvem som er tilstede i tilfelle det skulle bli behov for smittesporing i etterkant. Listen oppbevares i 10 dager etter møtet før den makuleres. 
  • Dere vil sitte med minimum 1 m avstand mellom dere. Personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre. Stolene vil være satt ut på forhånd. 
  • Alle foreldremøtene avholdes i gymsalen. Inngang via skoletunet og vrimmel.
  • Vask hendene, evt benytt håndsprit som er satt frem, når du går inn i lokalet.
  • Unngå håndhilsing. Pass på at du holder tilstrekkelig avstand til andre møtedeltakere.  
  • Toalettene i Vrimmel vil bli merket med "Toalett foreldremøter"
  • Det blir det dessverre ingen servering.