Velkommen til nytt skoleår

Velkomsthilsen fra ordføreren til elever, lærere og foreldre. Ordføreren har en viktig budskap til oss:

Hilsen fra ordføreren