Pedagogisk ansatte

Jan-Endre Sandvik  Epost arb.:jan-endre.sandvik@faerder.kommune.no
Anne Lene Haraldsen  Epost arb.:anne.lene.haraldsen@faerder.kommune.no 
Agnete Thorsen  Epost arb.:agnete.thorsen@faerder.kommune.no 
Toril Skomsøy Epost arb.:toril.skomsoy@faerder.kommune.no
Grethe Svartdal  Epost arb.:grethe.svartdal@faerder.kommune.no 
Monica Finnerud Epost arb.:monica.finnerud@faerder.kommune.no
Kirsti Nådland Næss Epost arb.:kirsti.nadland.naess@faerder.kommune.no 
Charlotte Kristiansen   Epost arb.:charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no
Thale Merete Kvernes  Epost arb.:thale.merete.kvernes@faerder.kommune.no 
Anette Blix Epost arb.:anette.blix@faerder.kommune.no 
Eilen Stålerød Epost arb.:eilen.Stalerod@faerder.kommune.no
Kathinka Belle  Epost arb.:kathinka.okstad.belle@faerder.kommune.no 
Cillia E. A. Arnesen Epost arb.:cillia.eileen.agnalt.arnesen@faerder.kommune.no
Ole Magnus Svanevik Epost arb.:ole.magnus.svanevik@faerder.kommune.no
Renée Wendelborg Epost arb.:renee.wendelborg@faerder.kommune.no
Valon Sadiku Epost arb.:valon.sadiku@faerder.kommune.no
Vibeke Horgen Epost arb.:vibeke.horgen@faerder.kommune.no
Unn Anita Bolsø  Epost arb:unn.anita.sorsveen.bolso@faerder.kommune.no
Rune Øvreby  Epost arb.:anja.tornes@faerder.kommune.no 
Elisabeth Moen Kjølner  Epost arb.:elisabeth.moen.kjolner@faerder.kommune.no 
Susanne Varpe Solvang  Epost arb.:susanne.varpe.solvang@faerder.kommune.no
Anne-Lene Ahlgren  Epost arb.:anne-lene.ahlgren@faerder.kommune.no 
Agnete Thorsen  Epost arb.:agnete.thorsen@faerder.kommune.no
Veronica Eckhardt Epost arb.:veronica.eckhardt2@faerder.kommune.no     
Morten Horntvedt  Epost arb.:morten.horntvedt@faerder.kommune.no