Lærere på 1. trinn

Jan-Endre Beal Sandvik (jan-ender.sandvik@faerder.kommune.no)

Anne Lene Haraldsen (anne.lene.haraldsen@faerder.kommune.no)

Agnete Thorsen (agnete.thorsen@faerder.kommune.no)