Gruppen møtes ute hver mandag kl 1730-1830.

Frem mot sommeren skal de prøve deg på orientering, digitale poster, skattejakt og andre aktiviteter.

Ta kontakt med Karianne Fossli i Friskliv ung om dere er interessert.

Sted: ute eller i gymsalen på Borgheim ungdomsskole

Tidspunkt: mandager kl. 17:30–18:30 To aktivitetskontakter leder aktivitetene.

Tilbudet er gratis.

Påmelding/informasjon:

  • Karianne Fossli, tlf.: 95 19 35 20

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Som alle vet er skolene i Færder kommune på rødt nivå. Det betyr blant annet at 1.–4. trinn er to kohorter på hvert trinn. 5.–7.trinn er en kohort på hver trinn. Hovedgrunnen til at vi har små kohorter er for å begrense antall elever og voksne som må i karantene ved eventuell smitte.

Færder kommune v/drift og anlegg, skal separere avløpsledningen og bytte vannledning i deler av Hagaveien og Rabbeveien. I den forbindelse vil det bli gravearbeid og Hagaveien vil bli stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Gravearbeidet vil flytte seg fra sør til nord i Hagaveien.

Da det er mulig denne veien benyttes av skolebarn til og fra Herstad skole, kan dere se informasjonsbrosjyre som også har gått til innbyggere tilknyttet/i nærheten av anlegget.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 511 kB).

Labakken skole

Vår flotte, nye skole vokser frem og vi gleder oss stort til å ta disse spennende lokalene i bruk. Ledelsen har faste møter med prosjektleder for entreprenør og Færder kommune hver tredje uke. Bygget ser per nå ut til å være klart for overlevering 6. oktober 2021. Skolen skal så bli møblert før vi tar lokalene i bruk.

   

Herstad skole og Vestskogen skole, i tillegg til «gruppe 10» ved Brattås skole og Færder kulturskole, skal slå seg sammen og flytte inn på Labakken skole i løpet av høsten 2021. Byggeprosessen er godt i gang, og vi gleder oss til den nye skolen står ferdig.

Skoleåret er i gang, og vi skal sammen ta godt vare på våre fine, dyrebare 1.klassinger, både på skolen og på skoleveien.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3272199122822913&id=119711611405029

Jeg passer inn

SFO - leder: Vibeke Henden
Mobil: 45433321
E-post: vibeke.henden@faerder.kommune.no

Baseleder SFO: Ingebjørg Hellerdal
Mobil :95076724
Mail: Ingebjorg.Hellerdal@faerder.kommune.no
    
Mobil til SFO: 40821946