Gravearbeid i Hagaveien

Færder kommune v/drift og anlegg, skal separere avløpsledningen og bytte vannledning i deler av Hagaveien og Rabbeveien. I den forbindelse vil det bli gravearbeid og Hagaveien vil bli stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Gravearbeidet vil flytte seg fra sør til nord i Hagaveien.

Da det er mulig denne veien benyttes av skolebarn til og fra Herstad skole, kan dere se informasjonsbrosjyre som også har gått til innbyggere tilknyttet/i nærheten av anlegget.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 511 kB).