Praktisk informasjon om bruk av IST Direkte

IST Direkte er et nettbasert system for daglig kommunikasjon mellom SFO og hjemmet som vi bruker ved Herstad SFO.  Det er derfor viktig at foresatte legger inn nødvendig informasjon om sitt barn og bruker dette for å legge inn ferieperioder, ulike avtaler ol. Se også informasjon under "Informasjon om Herstad SFO"
 
Her er oppskrifter for bruk av IST Direkte. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.
 
Her er linken dere bruker når dere skal logge dere på: