Vedlagt ligger informasjon om hvordan elevene kan logge seg på OneNote hjemme. De nye arbeidsplanene ligger under elevenes navn og deretter under fanen som heter "Arbeidsplaner". Flere av arbeidsoppgavene kommer til å kreve at man logger inn på nettsteder med Feide-innlogging. Brukernavn og passord her er de samme som elevene bruker for å logge seg på maskinen på skolen. Ved problemer med passord eller brukernavn send mail til Emil på emil.hagen@faerder.kommune.no.

 

Hei, vi vil legge ut diverse info under "Nytt fra 5.trinn" på skolens hjemmeside f.o.m. i morgen. Elevene vil få arbeidsplaner i OneNote med digitale eller praktiske arbeidsoppgaver, de behøver derfor ikke bøker. Info som gjelder hele skolen vil komme fra ledelsen/AMS. Vi er selvsagt tilgjengelig på e-post dersom dere lurer på noe ang. skolearbeidet fremover. -Emil og Sylva