Ledelse og administrasjonen

Administrasjon
Stilling Navn Telefon E-post
Rektor Lill Kristin Høier Sandvik 911 07 618 lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no
SFO-leder og inspektør forsterket avdeling Monica Ekeberg Johannessen 907 59 224 monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no
Inspektør for 4. og 5. trinn Unni Skogbakke 452 08 111 unni.skogbakke@faerder.kommune.no
Inspektør for 6.,7.trinn og Solsikken Vibeke Henden 454 33 321 vibeke.henden@faerder.kommune.no
Inspektør for 1.-3.trinn Sigrun Houth 922 36 226 sigrun.houth@faerder.kommune.no
Miljømedarbeider Lisbeth Ovesen 902 31 662 lisbeth.ovesen@faerder.kommune.no