Ledelse og administrasjon

Administrasjon
Stilling Navn Telefon E-post
Rektor/Virksomhetsleder Lill Kristin Høier Sandvik 911 07 618 lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no
Inspektør. Ansvar for Forsterket avdeling og tospråklærere. Monica Ekeberg Johannessen 907 59 224 monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no
Inspektør. Ansvar for 1., 5. og 6.trinn. Unni Skogbakke 452 08 111 unni.skogbakke@faerder.kommune.no
Inspektør. Ansvar for 3., 4., 7. trinn, og Solsikken. Steingrim Sandvik 456 64 694 steingrim.sandvik@faerder.kommune.no
Inspektør. Ansvar for SFO og 2.trinn. Steinar Ulvahaug Olsen 922 37 943 steinar.ulvahaug.olsen@faerder.kommune.no
Servicemedarbeider Lisbeth Ovesen 902 31 662 lisbeth.ovesen@faerder.kommune.no