Ledelse og administrasjon

Administrasjon
Stilling Navn Telefon E-post
Rektor/Virksomhetsleder Lill Kristin Høier Sandvik 911 07 618 lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no
Avdelingsleder. Ansvar for Forsterket avdeling. Monica Ekeberg Johannessen 907 59 224 monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no
Avdelingsleder. Ansvar for 2., 6. og 7.trinn. Unni Skogbakke 452 08 111 unni.skogbakke@faerder.kommune.no
Avdelingsleder. Ansvar for 4. og 5.trinn, Solsikken og tospråklærere. Steingrim Sandvik 456 64 694 steingrim.sandvik@faerder.kommune.no
Avdelingsleder. Ansvar for 1.og 3.trinn. SFO-leder. Steinar Ulvahaug Olsen 922 37 943 steinar.ulvahaug.olsen@faerder.kommune.no
Servicemedarbeider Lisbeth Ovesen 902 31 662 lisbeth.ovesen@faerder.kommune.no