Hvordan ta kontakt med fysioterapeut og helsesykepleier på skolen din

Helsetips, kjernejournal og vaksiner m.m. finner du her på Helsenorge.no. Ta kontakt via innbyggerdialog, telefon eller e-post. Vi vil ikke ha sensitive opplysninger på e-post.

Helsesykepleier på skolene

Helsesykepleier på skolene
SKOLE HVEM TID Telefon
Teamleder skolehelsetjenesten Marit Handeland alle dager 957 78 036
Alle skoler Anette Henriksen, fysioterapeut 915 43 426
Teie skole Marit Helgesen hver dag, uten torsdag 913 94 258
Foynland skole Marit Handeland mandag og onsdag 957 78 036
Borgheim ungdomskole Linda H. Myhra mandag, tirsdag, onsdag og fredag 959 72 595
Brattås skole Marianne Øvervall mandag og onsdag 409 10 518
Lindhøy skole Thyra F. Nordberg man-, tirs- og onsdag 908 33 009
Oserød skole Kaja Ruud man-, tirs- ons- og hver annen fredag 918 79 344
Steinerskolen Kathrin Olafsen tirsdag og fredag 908 47 332
Alle skoler Ingunn Auestad, ergoterapeut 95 30 41 37
Alle skoler Martine S. Solberg 472 83 101
Alle skoler Karianne Fossli, fysioterapeut 951 935 20
Teie skole Kasper Haug Nilsen Onsdag og hver annen fredag 907 56 937
Teigar ungdomskole Kasper Haug Nilsen mandag, tirsdag, annenhver tors og fredag 971 00 140
Oserød skole Alice Schlegel Mandag 917 06 961
Torød skole Alice Schlegel tirs, hver annen ons og fredag 917 06 961
Tjøme ungdomsskole Kathrin Olafsen mandag og onsdag 908 47 332
Labakken skole Torhild Smedsrud mandag, torsdag, annehver fredag 409 11 931
Nøtterøy videregående skole Ida Bjørnstad mandag, tirsdag, onsdag og fredag 409 10 505
Labakken skole Liv Holsen Man-, tirs- og onsdag 915 24 215