SkoleSMS

SMS til skolen:

Send [klasse] [tekst] til 59 44 93 46 (anbefales lagret som "Labakken SkoleSMS").

Eksempel: "4B Per er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir så sendt videre til kontaktlærer(e) for klassen.

SkoleSMS - Klikk for stort bilde