Info til foresatte på Labakken skole

Midt i førjulstiden er Covid-situasjonen endret i samfunnet. Vi er likevel på grønt nivå og på Labakken skole gjør vi følgende:

 • God hygiene og normalt renhold opprettholdes 
 • Ingen syke skal møte på skolen/SFO
 • Det luftes godt i klasserom mellom undervisningsøkter

informasjonsbrev - Klikk for stort bilde 

Kontaktreduserende tiltak

 • Vi klemmer og håndhilser ikke 
 • Faste voksne i faste rom så langt det lar seg gjøre. Ekstra god håndhygiene når voksne går mellom ulike grupper 
 • Hele trinn har ikke fellessamlinger inne 
 • Barn kan fremdeles leke på tvers av trinn ute 
 • Juleavslutninger og julegudstjenesten må avlyses 
 • Foreldre skal bruke munnbind ved henting/levering på skole/SFO 
 • Ved møter med foreldre eller andre kan selvsagt også de ansatte bruke munnbind, men ikke når de er sammen med barna
 • Luciafeiring skjer internt i de faste klasseromsgruppene

  
SFO: Det er lagt ut informasjon om levering og henting på IST-direkte og foreldre bes lese dette. 

Skolen vil til enhver tid få veiledning av smittesporingsteamet om hvordan vi håndterer situasjonen og hvilken informasjon som gis ut. 

For mer informasjon se skriv fra virksomhetsdirektør, også lagt ut her på hjemmesiden vår


Dette klarer vi sammen!  

Hilsen ledelsen fra Labakken skole