Innsnevring og lysregulering ved Herstad skole blir forlenget med to uker

I uke 7 startet anleggsarbeidet ved Herstad skole i forbindelse med etablering av et nytt «Kiss and Ride»-område, samt lysregulert gangfelt over Kirkeveien. Anleggsperioden vil vare frem til uke 17. Det vil i perioden fra uke 11 til uke 17 være behov for innsnevring til ett kjørefelt med lysregulering ved Herstad skole.

I uke 7 ble det etablert et midlertidig lysregulert gangfelt som skal møte ny gang- og sykkelvei over jordet ved Lysakerveien. Gangfelt ved Herstad skole er stengt for myke trafikanter i samme periode.

Fra mandag 21. februar og frem til 1. mai er Skarphagaveien fra Kirkeveien til krysset i Herstadveien stengt for biltrafikk grunnet arbeidene i Kirkeveien.

Anleggsarbeid ved Herstad skole.