Til foresatte på førstetrinn skoleåret 2022-2023

Velkommen som foresatt på Labakken skole.

Vi er nå godt i gang med vårsemesteret, og vi forbereder et nytt skoleår. Vi skal blant annet finne gode lærere til elevene, lage program for sangsamlinger, foreldremøte og førskolebesøk i juni.

skolestart - Klikk for stort bilde   

For at vi skal bli kjent med barna og for at barna skal bli kjent med oss ønsker vi å invitere barna til tre sangsamlinger i Amfiet på Labakken skole. Den første var allerede 25. april. Det er barnehagen som følger barna til disse samlingene.
De to neste er 2. mai og 9. mai, kl. 10:30-11:30. Hvis dere som foresatte har lyst og mulighet til å være tilstede på sangsamlingene er dere velkomne til det.

Torsdag 2. juni kl. 19:00–21:00 arrangerer vi foreldremøte på Labakken skole. Da får dere hilse på noen av de voksne som skal jobbe på trinnet, ledelsen og noen av kommunens hjelpetjenester og bli litt kjent med skolen.
Denne kvelden vil vi også informere om SFO og om organiseringen på neste års førstetrinn.

Mer informasjon om foreldremøtet vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Fredag 3. juni arrangerer vi førskolebesøk på Labakken skole.
De nye lokalene våre på Labakken skole er ikke klare før skolestart (17. august 2022). Derfor blir førskolebesøket gjennomført på Vestskogen skole.
Akkurat nå vet vi at det er 61 elever som skal begynne på Labakken skole til høsten.
På førskolebesøket vil elevene komme gruppevis og det vil vare en time. Nærmere informasjon om dette besøket kommer.
Foresatte følger og henter sitt barn, men barna er uten foresatte i klasserommene.

Elevene får egen invitasjon til denne dagen.

SFO åpner tirsdag 2. august. Det kommer egen informasjon om oppstart på SFO på foreldremøtet
2. juni. Vær oppmerksom på at alle ansatte har planleggingsdag 15. august. Da er SFO stengt.

Ta også gjerne kontakt med oss på telefon 452 08 111 (Unni Skogbakke, inspektør med ansvar for 1. trinn), send en e-post eller kom innom en tur hvis dere ønsker det. Dere finner mailadresser på hjemmesiden vår.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og barnet deres, og ser frem til et godt samarbeid de neste sju årene.
 

Med vennlig hilsen

Lill Kristin Høier Sandvik - rektor
Monica Ekeberg Johannessen - SFO-leder
Unni Skogbakke - inspektør