Om skolen

Labakken skole i Færder kommune blir en ny og moderne skole med gjennomtenkte pedagogiske løsninger, fremtidsrettet innredning og ny teknologi. Labakken skole blir bygget for 550 elever og innflytting vil skje i løpet av høsten 2021. Skolens personale vil i alt bestå av ca. 80 ansatte og skolens ledelse vil bestå av rektor og fire inspektører.

Labakken november 2020 - Klikk for stort bildeLabakken november 2020 Lill Kristin Høier Sandvik    

Det er Herstad skole og Vestskogen skole som skal slå seg sammen og flytte inn på nye Labakken skole ila høsten 2021. I tillegg skal forsterket avdeling som i dag huses på Brattås skole, bli en del av den fine nye skolen vår. Forsterket avdeling er for barn som trenger særskilt tilrettelegging.

Skolen ligger i landlige omgivelser, nært tilknyttet skog og jorder. Skolen, med alle sine fasiliteter, blir et samlingspunkt i lokalsamfunnet og skolen vil være åpen tidlig og sent. Flerbrukshall, aula og motorikkhall vil være i bruk både på dagtid og kveldstid. I tillegg vil skolens aula med scene fungere som kulturarena. 

Velkomstklassen og Kulturskolen

Klassen for nyankomne flyktninger og innvandrere som trenger særlig språkopplæring, som i dag holder til på Vestskogen, skal også bli en del av Labakken skole. Som om ikke dette var nok, så vil vi «bli samboere» med Færder kulturskole. Ulike perspektiver beriker hverandre og her får vi unike muligheter til å bygge et sterkt og inkluderende skolesamfunn.

Hva står vi for

Labakken skole er en PALS-skole. PALS står for Positiv Atferd, Støttende Læringsmiljø og Samhandling. PALS er en modell som hjelper oss til å utvikle og bygge et godt skolemiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Skolen vår vil bære preg av mangfold. Barn og voksne viderefører verdiene vi har i dag, og begrepene; OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT vil ha en sentral plass i vårt arbeid som knyttes til vårt skolemiljø. Som elev og ansatt skal du kjenne at du hører til og skolens visjon er «JEG PASSER INN».

Elev på Labakken

Som elev på Labakken skole vil du få en aktiv skolehverdag. Skolens motorikkhall, flerbrukshall og fantastiske uteområde gir oss mulighet til utfoldelse og fysisk aktivitet på flere områder. Hele personalet på Labakken skole vil kommende skoleår bli tilknyttet Senter for fysisk aktiv læring. Det vil gi oss ny kompetanse og flere verktøy til at vi i større grad kan tilrettelegge for aktiv læring. Det vil i tillegg bli lagt vekt på kultur og «musisk aktivitet» i skolehverdagen. Skolens aula og scene, samt vår unike mulighet for samarbeid med kulturskolen vil gi oss en merverdi.

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) vil bli desentralisert med tre baser fordelt på trinn og i fellesområder. Her vil SFO-leder med sine baseansvarlige og ansatte legge til rette for aktivitet og kreativ lek både inne og ute.

For å følge byggeprosessen kan du se mer på Facebook siden vår.

Lill Kristin Høier Sandvik
Rektor

Lill Kristin Høier Sandvik - Klikk for stort bildeLill Kristin Høier Sandvik