Om skolen

Labakken skole i Færder kommune er en ny og moderne barneskole med gjennomtenkte pedagogiske løsninger, fremtidsrettet innredning og ny teknologi. Skole er bygget for 550 elever og i år (høsten 22) flyttet endelig alle inn under samme tak. Skolens personale består i alt av ca. 80 ansatte og skolen ledes av rektor og fire inspektører.

Skolen ligger i landlige omgivelser, nært tilknyttet skog og jorder. Skolen, med alle sine fasiliteter, er et samlingspunkt i lokalsamfunnet og skolen er åpen tidlig og sent. Flerbrukshallen, kulturscenen og motorikkhallen skal være i bruk både på dagtid og kveldstid. 

Velkomstklassen og Forsterket avdeling

Skolen bærer preg av mangfold. Ulike perspektiver beriker hverandre og på Labakken har vi unike muligheter til å bygge et sterkt og inkluderende skolesamfunn.

Velkomstklassen, klassen for nyankomne flyktninger og innvandrere som trenger særlig språkopplæring, er en del av skolen vår. Denne klassen kaller vi Solsikken. De deler læringsareal med 7. trinn og får sitt skoletilbud hos oss frem til de er klare for å fortsette på sin hjemskole i Færder kommune.

Kommune har en egen Forsterket avdeling for barn som trenger særskilt tilrettelegging. Denne avdelingen ligger også på Labakken. Alle barn på forsterket avdeling tilhører trinnet sitt, men får tilrettelagt opplæring med eget personale. Per i dag går det 17 elever på Forsterket avdeling.

Kulturskolen

Som om ikke dette var nok, er vi «samboere» med Færder kulturskole. Kulturskolen har sin egen administrasjon og lærerstab, men vi deler på ressurser som kulturscenen, musikkrommet og kunstrom.

Hva står vi for

Labakken skole er en PALS-skole. PALS står for Positiv Atferd, Støttende Læringsmiljø og Samhandling. PALS er en modell som hjelper oss til å utvikle og bygge et godt skolemiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT vil ha en sentral plass i vårt arbeid som knyttes til vårt skolemiljø. Som elev og ansatt skal du kjenne at du hører til og skolens visjon er «JEG PASSER INN».

     

 

 

Elev på Labakken

Som elev på Labakken skole har du en aktiv skolehverdag. Skolens motorikkhall, flerbrukshall og uteområde gir oss mulighet til utfoldelse og fysisk aktivitet på flere områder. Personalet har fått ny kompetanse og flere verktøy til at vi i større grad kan tilrettelegge for aktiv læring. Det blir i tillegg lagt vekt på kultur og «musisk aktivitet» i skolehverdagen. Skolens aula og scene, samt vår unike mulighet for samarbeid med kulturskolen gir oss en merverdi.

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er desentralisert med ulike baser fordelt på trinn og i fellesområder. Her legger SFO-leder med sine baseansvarlige og ansatte til rette for aktivitet og kreativ lek både inne og ute. Om morgenen blir barna møtt av våre miljøarbeidere som serverer grøt og knekkebrød.

SFO er opptatt av glede og vennskap og på ettermiddagen har vi vennskapskafe. Det legges vekt på ro og hygge rundt måltidene. Du kan lese mer om SFO på hjemmesiden.

Det er ikke lenge siden Labakken skole stod ferdig og hvis du ønsker, kan du følge byggeprosessen på Facebook siden vår.

I uke 43 skal vi ha offisiell åpning av skolen. Vi gleder oss!

Lill Kristin Høier Sandvik
Virksomhetsleder på Labakken skole

Lill Kristin Høier Sandvik - Klikk for stort bildeLill Kristin Høier Sandvik