Ansatte

Monica Ekeberg Johannesen - SFO-leder

Ingebjørg Hellerdal - baseansvarlig 1.trinn

Wenche Terjesen - baseansvarlig 2.trinn

Jeanette Møller - baseansvarlig 3.trinn

Amme Karine Knem - baseansvarlig - 4.trinn