blomster

Vi gleder oss til et nytt SFO-år sammen med dere, og vi vil gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt den tiden de tilbringer på SFO.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. SFO skal, gjennom innhold og arbeidsmåter, legge til rette for god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke i SFO.

SFO skal bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte barnas opplevelser av livsglede, mestring og egenverd og deres utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap.

Aktivitetene i SFO skal tilpasses den enkelte barnegruppe. SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter.

 

venner

Denne uken har vi endret litt på organiseringen av SFO på Labakken skole. Vi ønsker at elevene skal opparbeide nye vennskap og relasjoner på tvers av trinn og at de kan leke sammen. Vi starter opp med flere  voksenstyrte aktiviteter som elevene kan velge å være med på, det vil selvfølgelig være mulighet for frilek med tilsyn av voksne.

 

Labakken SFO

Vi gleder oss til et nytt SFO-år sammen med dere, og vi vil gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt den tiden de tilbringer på SFO.