Velkommen til Sfo på Labakken skole

Vi gleder oss til et nytt SFO-år sammen med dere, og vi vil gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt den tiden de tilbringer på SFO.

Labakken SFO - Klikk for stort bilde Sharon McCutcheon from Pexels  

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. SFO skal, gjennom innhold og arbeidsmåter, legge til rette for god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke i SFO.

SFO skal bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte barnas opplevelser av livsglede, mestring og egenverd og deres utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap.

Aktivitetene i SFO skal tilpasses den enkelte barnegruppe. SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter.

Tilbud for barn med spesielle behov

Labakken skole har Sfo tilbud for elever på 5.-7.trinn med særskilte behov og elever ved forsterket avdeling ved skolen. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktivitet.

Åpningstider

 • SFO åpner kl 07.15. Barna samles på SFO om morgenen til rolige aktiviteter.
 • Elever som kommer etter kl 08.00 er ute i skolegården med tilsyn til det ringer inn kl 08.20
 • Etter skoletid åpner SFO mandag og fredag kl 14.00 og tirsdag, onsdag og torsdag kl 13.00
 • SFO stenger kl 16.45

 

Slik vil Sfo være organisert frem til vi flytter inn på Labakken skole

 • 1.trinn 1.etasje i hovedbygget- barn og foresatte bruker «glasshuset» som inngang
 • 2.trinn på Lilleskolen
 • 3. og 4.trinn 2.etasje i hovedbygget- barn og foresatte bruker «glasshuset» som inngang i Sfo-tiden
 • Forsterket avdeling vil være på Brattås frem til innflytting på Labakken

 

Kontaktinformasjon

 • Sfo-leder Monica Ekeberg Johannessen
 • Baseansvarlig 1.trinn Ingebjørg Hellerdal
 • Baseansvarlig 2.trinn Wenche Terjesen
 • Baseansvarlig 3.trinn Jeanette Møller
 • Baseansvarlig 4.trinn Anne- Karine Knem
 • Baseansvarlig forsterket avdeling Rita Eriksen

Telefonnummer til Sfo

 • Sfo 1.trinnsbase 91006650
 • Sfo 2.trinnsbase 99567035
 • Sfo 3.-4.trinnsbase 40821946
 • Sfo-leder 90759224

Ferie/ planleggingsdager

 • Sfo er stengt 4 uker på sommeren, romjulen og dagene før påske
 • Planleggingsdagene for skoleåret 2021-2022 ligger 2.august, 16.august og 27.mai.

Praktiske opplysninger

Klær og utstyr

SFO dagen byr på mange aktiviteter med forskjellig krav til klær. For at barna skal kunne delta i alle aktivitetene, og ha det trivelig og trygt på SFO, trenger barnet:

 • • Skiftetøy: undertøy, strømper, strømpebukse, genser og bukse
 • • Yttertøy til all slags vær: regnjakke, regnbukse og støvler. Varme klær til kalde dager.
 • • Innesko/tøfler Alle klær, sko, matbokser og lignende bør merkes med elevens navn.

Informasjon, påmelding og kommunikasjon mellom foresatte og Sfo

 • SFO legger ut planer og informasjon på IST-direkte.sfo
 • Beskjeder fra foresatte til SFO sendes via IST-direkte.sfo, innen kl 11 den dagen det gjelder
 • Foresatte registrer selv avtaler som gjelder sitt barn, det kan være faste avtaler eller avtaler som gjelder en dag
 • Feriepåmelding gjøres digitalt på IST-direkte.sfo
 • Ta kontakt med Sfo-leder når du har spørsmål eller noe du ønsker å ta opp: monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no
 • NB! All innmelding, utmelding, endring av type plass gjøres på www.foreldreportalen.no (link ligger på skolens hjemmeside)

Innlogging IST

Nettadresse til IST Direkte for foresatte. Logg inn med ID-porten:

SFO: https://faerder.direktesfo.no

NB!! Ny innlogging for Labakken skole vil være 5.juli for de som allerede har innlogging på Vestskogen eller Herstad og 12.juli for nye elever og 1.trinn.

IST Direkte - Klikk for stort bilde