Ansatte

Anette Larsen – lærer og teamkoordinator

Agneta Westerlund – lærer

Irene Johannesen Sundby – lærer

Mariann Johnsen – lærer

Vanja Ailien Næss – lærer

Lana Abdullah Mohammad - lærer

Marija Damnjanovic Dimitijevic - lærer

Veena Stribolt - Fagarbeider

Charlotte Ullebust - Fagarbeider

Jørgen Paulsen - Vernepleier

Irene Aas Rying - Fagarbeider

Anne Karine Knem - Fagarbeider

Wenche Terjesen - Fagarbeider

Rita Breverud Eriksen - Fagarbeider

Kjetil Mjeldheim - Barnevernspedagog

Åshild Nordby - Fagarbeider

Roxana Lønner – Fagarbeider

Tobias Ursin-Holm Lea – Assistent

Edit Østrem - Fagarbeider

Sondre Nordveel Wåge - Assistent

Christina Holtan - Assistent