SkoleSMS

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 12 (anbefales lagret som «Lindhøy SkoleSMS).

Eksempel: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir så videresendt til kontaktlærer for 4.trinnet.