Da er første periode av høsthalvåret over, dagene flyr!

Klikk for stort bilde Årets fantastiske 1. trinn har kommet godt i gang! Om morgenen stiller de opp på rekke, bruker tid i garderoben - de øver på elevrollen i alle sammenhenger!  Dette er et trinn som legger stor vekt på læringsaktiviteter, ukentlig er de å se på vei til Kjæreskogen.

Vi har hatt en finværshøst, det er vi glade for med tanke på at trinnene fortsatt er inndelt i kohorter og har tildelte uteområder. Det er stor aktivitet og flott å se hvordan elvene og de voksne løser situasjonen på en best mulig måte.

Alle foreldremøter er gjennomført, og nå gjenstår det bare konstituering av FAU og sammensetning av nytt SU.

Skolens elevråd er valgt og vi gleder oss til å følge deres engasjement og fokus i året som kommer.

Det er en del fravær ifbm korona, både blant elever og ansatte. Det er viktig for skolen at dere snakker med kontaktlærer om fravær som strekker seg over flere dager. Vi ønsker å få til en god løsning på samarbeid om arbeidsplaner og hjemmeundervisning.

Oppdatert veileder finner dere her

Etter høstferien blir det markering av årets TV-aksjon. Vi kommer til å sende ut en oversikt over aktiviteter på alle trinn. Følg med på informasjon om dette!

Skolens SFO holder åpent i høstferien, der kan ungene, blant annet, glede seg til nyinnkjøpte sparkesykler.

Vi ønsker alle en god høstferieuke- hold avstand og vask hendene- så ses vi i uke 42!

Med vennlig hilsen 

Rektor Bente Klikk for stort bilde