Ekstra informasjon til foresatte på Lindhøy

Klikk for stort bildeVi oppfordrer alle som reiser med skolebussen til å bli kjørt, sykle eller gå de neste ukene -hvis det er mulig. For å unngå mange biler på parkeringsplassen, kan en mulighet være å slippe av elever på en sikker stopp ved en gang- og sykkelsti langs skoleveien. 

Infobrev fra skolen og FAU legges ut fredag.