Elevundersøkelsen høst 2020: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Lindhøy skole vil bli gjennomført i løpet av uke 43 og 45.

Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

  • 5. trinn – uke 43
  • 6. trinn – uke 45
  • 7. trinn – uke 45

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Udir.