Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

 Flytskjema-symptomer-FHI (PDF, 85 kB)

Her er flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.