Hei alle foresatte

 I dag har feiebilen vært på Lindhøy, det er et sikkert vårtegn!

Vi har to uker igjen til påskeferien, og skoledagene er fylt med høyt aktivitetsnivå ute og inne.

Denne uken har vært spesielt spennende for 7. trinnet som er på leirskole på Brennabu. De har sendt rapporter om aktive og blide elever i strålende vintervær!

Som mange allerede vet, vil 17. maifeiringen bli lagt til Lindhøy i år. Det er anleggsarbeid på Tjøme ungdomsskole. FAU har 17. mai som sak i møte kommende tirsdag.

Foreldremøtene er godt i gang, det har vært flere møter denne uken. Minner om informasjon som vi delte her og på fb 14. mars.

Siste skoledag før påske samler vi elevene til en felles avslutning, det blir den første fellessamling etter gjenåpningen- vi gleder oss!

I uke 14 gjennomfører alle trinnene vår egen trivselsundersøkelse. Her får vi nyttig informasjon om elevens trivsel på skolen.

Skolekoret er i gang, og klassekorpset øver ukentlig- herlig med sang og musikk som siver ut i ganger og gjennom dører!

Uteområdene er nå fordelt på trinn. Elevrådet har hatt saken til diskusjon. Både 1. og 2. trinn har sine vanlige områder i sør og vest. Elevene på 3.-5. trinn fortsetter med tre fellesområder som de rullerer på, med muligheten til også å blande seg. På 6.-7. trinn deler de også «sine» områder i nord. Aktivitetsparken er tilgjengelig etter en fast plan.

De nye trivselslederne arrangerer aktiviteter i tre storefri hver uke, de gjør en super innsats!

Så må vi også nevne at det igjen er forberedelse til såing og planting i kjøkkenhagen bak renovasjonsbygget, dette er et fellesprosjekt mellom skole og SFO.

Flere trinn vil også koples på læringsaktiviteter i skolehagen utover våren.

Vi ønsker aktive elever. I SFO styrkes fokuset på fysisk aktivitet fra uke 16. Da blir det «nye» voksenstyrte aktiviteter ute i skolegården tre dager i uken. Det blir gøy!

God helg alle sammen!