Helt grønn skolevei

Helt grønn skolevei 2021 DM A4_Færder (PDF, 2 MB)

Det er ikke sikkert alle klassene kommer til å være med på selve konkurransen, men vi oppfordrer likevel alle til å komme seg til og fra skolen på en miljøvennKlikk for stort bildelig måte. 

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVA? Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORFOR? Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

HELT GRØNN SKOLEVEI!  HVEM? Sandefjord kommune sammen med Tønsberg og Færder kommuner planlegger og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvor mange og hvilke skoletrinn som skal delta. Kampanjeperioden i år er fra 19. april til 28. mai 2021.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORDAN? Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne som får høyest andel grønne dager får fine premier. Mer informasjon kommer nærmere kampanjen.