Informasjon om foreldresamtale med halvårsvurdering våren 2022

Her kommer det litt informasjon om vårens foreldresamtaler:

På skolen skal elevene utvikle ulike kompetanser og forståelse av sammenhenger i fag, på tvers av fag og for “dyp læring”. Gjennom ulike praktiske aktiviteter skal elevene bruke det de har lært. De fem grunnleggende ferdigheter; lese, skrive, regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter danner grunnmuren for all læring.

På Lindhøy planlegger lærerne for undervisningsperioder (“periodeplaner”) på seks uker, ofte med et hovedtema hvor flere fag sette sammen.

Foreldresamtalen

Foreldresamtalen er en planlagt og strukturert samtale om elevens læring, den skal gjennomføres to ganger pr år

· Elevene deltar på ulike måter i planlegging og gjennomføring av foreldresamtalen

· Trinnene bruker ulike elevskjema/ forberedelsesskjema. Skjemaet sendes hjem/gjøres kjent for foreldrene i forkant av samtalen

· Samtalen varer i 30 minutter

Hovedpunkter i samtalen:

· Vurdering og faglig utvikling: Fokus på det eleven mestrer og det eleven bør øve på

· Sosiale ferdigheter og trivsel

· Grunnleggende ferdigheter og basisfagene

· Orden og oppførsel

 

Halvårsvurdering

I forbindelse med foreldresamtalene gjennomfører lærerne halvårsvurdering med elevene- en læringssamtale. Elevens utvikling og faglig ståsted har hovedfokus, og lærerne snakker med elevene om spørsmål som bl.a:

· Hva mestrer de nå?

· Er de på “rett vei” i læringen?

· Hva må eventuelt gjøres for å komme videre i læringen

Velkommen til vårens foreldresamtaler!

Lindhøy, 8. april 2022

Hilsen

rektor Bente Marthinsen